U Jesenicama počinju par (2+1) i pojedinac (1): TROJKA (3+1) SE NASTAVLJA