UČENIČKA ZADRUGA KLESARSKE ŠKOLE U PUČIŠĆIMA: Mlade ruke klesara izrađuju spomenik boćanju u Sutivanu