Zašto se treslo Dugopolje?! JAK POTRES ILI PULJE UDARA NA KOPRIVNO