ŽUJA 2017: Kraljevi sa juga pobijedili sami sebe prije nego je nadmetanje počelo