12/6/2/1 – Najava Katuni Kreševo 2021: Mirko Delić hoće Grand slam u svom mistu !