Finale u Dicmo “Granada” predviđeno za iduću subotu za 8 dana !