Kako pravi turnir na balote “oživi” malo mistu u srcu Dalmacije?! RASTOVAC 2023 !