Podatci o “Poznatim igračima” biti će dostupni naknadno, a nakon objave podataka o “Legendama”.