Prvi povijesni turnir za mlade u organizaciji najboljih organizatora bakelitnih turnira u Dalmaciji !