Spoj iskustva i mladosti: DADO PIRIĆ, MARIJAN BOTICA I SLAVE MARETIĆ KAO MENTORI