Titula opet u Račnik ! MATE MANDIĆ OSVOJIO POJEDINCA U TUGARAMA !