Tuga koja će zauvijek promijeniti balote: PREMINUO IVAN ŠOŠIĆ RICO !