Turniri sa brokvanim balotama prije više od 30 godina: BORO I DRAGO KAO OSVAJAČI “SIROTKOVIĆA” !