Dodatak „propozicijama“: ODLIČNI BAST I TURNIR PAROVA KOJI KREĆE USKORO