Hitac za antologiju: MARINO MILIČEVIĆ SA ZVUKOM SIRENE !