Igrač turnira i jedna prava ekipa: ČAROBNJAK U LIKU I DJELU ANTE TONĆA VUKANA