Kako izgleda najteži ždrijeb u povijesti balota: MATE, DUJE, DADO I NENO U DUNDE !