Može li koronavirus iznjedriti kralja bakelita već sada: MOŽE I TO VIŠE NJIH !