AKTIVNI TURNIRI ZA MLADE U 2023.g. ! Izmjena cjenika i kako gratis oglasiti “grand” turnir ?!