Projekt “Mladi u boćanje kreće”: TURNIR U BAKELITU ZA MLADE – SLIME !