Balotaške dojave 2.dio: DUBRAVA „B“ ILI „A“ I FURIOZNI DUJO MEDIJA