Balote u dijaspori: Tiho Barač, nekada slavni „Bari“ i nadmetanja u Geteborgu