Čarolija sa „Koprivnog“ u Omišu: VUKAN, PLAZONJA I PREKID DOMINACIJE