NOVA “GRAND” LOKACIJA ! Nadmetanje za mlade prije velikog turnira !