Petar Prnjak, Ivan Mornar, Mate Burić i Ante Banjan najbolji kod Mile u Kavi !