Repasaž i u Bastu (2+1): BRILJANTNA MLADA NADA – LUKA JOZIPOVIĆ