Jure i Jure: ŠKOKIĆ HARA KOPRIVNOM, BARTULIĆA IZVUKLA NJEGOVA LARA